söndag 2 februari 2014

Hur mycket av lönen blev kvar i Januari?

Som ni ser i diagrammet så sparade vi inte riktigt lika mycket som snittet för 2013 men ändå en ansenlig summa av våra löner. Inkomsterna har legat strax över vad vi får ut när bara grundlönen kommer då det inte var något extra jobb i större utsträckning under december månad. Det som återstod av lönen när alla utgifter var betalad var 29,02%.

Som ni ser har jag lekt lite mer i Excel så här är ett diagram som visar var våra pengar har gått till under januari månad. Är kanske inte världens bästa kategorier men ger åtminstone en uppfattning om var pengarna tar vägen.
Kostnaderna under månaden har legat relativt högt. Som det syns i diagrammet så står Bilen (transport) för hela 12% av utgifterna och det beror till stor del på att försäkring för första halvan betalades under januari, nu under februari är det istället dags för service så det lär läggas en hel del pengar på bilen under kommande månad också. Andra kategorier som stack ut under månaden var Huslån, var tredje månad blir den självklart en stor post då lånen betalas kvartalsvis. Övrigt var även en storpost, i övrigt så ingår massor av olika saker som mobilräkning, presenter, automatuttag, apoteksinköp m.m. men denna månaden var den på en helt annan nivå en vanligt då kostnaden för vårt "lilla träningsrum" ingår där och står för över 50% av utgifterna i kategorin.

Annars så det ut ungefär som normalt, renoveringar är en kategori som går upp och ner men den närmaste tiden kommer den nog ligga ganska högt, mycket lutar åt att vi ska renovera vårt stora rum vilket innebär bland annat nytt innertak och tapeter.

Sammanfattningsvis en bra start på året och fortsätter vi så här så kommer vi kunna lägga ner en hel del pengar på lite större investeringar i huset, kanske betala av lite mer på billånet och vem vet det blir kanske lite mer pengar till andra typer av investeringar också om börsen sjunker ner lite till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar