lördag 16 februari 2013

Rapport från Kungsleden

Kungsleden överraskade åtminstone mig dels med ett VD-byte men även med att det kommer att bli en liten utdelning för 2012. Utdelningen beror självklart på de försäljningarna som Kungsleden utförde under slutet av året. För egen del hade bolaget gärna fått stå fast vid att inte dela ut något utan istället använt pengarna i verksamheten för att höja det framtida värdet i bolaget.

Bolaget meddelar också att de kommer göra om sin utdelningspolicy och kommer nu basera utdelningen på förvaltningsresultatet och dela ut 50% av det resultatet i framtiden. Under några år i början så kommer utdelningsandelen var lägre tills situationerna i skattedomarna är klara. Vilket i mina öron låter som en bra plan. Tror också det kan vara helt rätt läge med ett VD-byte nu när bolagets inriktning troligen kommer ändras en del.

Siffrorna på omsättning och dylikt ser stabila ut men kommer sjunka under det kommande året då antalet fastigheter sjönk kraftigt i och med att man sålde av sin del i Hemsö. Redan under det fjärde kvartalet kan man se att både omsättningen och resultatet sjönk vilket bolaget också hänvisar till ett minskat fastighetsbestånd.

Min förhoppning för framtiden är att skatteprocesserna fortsätter framåt och blir avslutade oavsett resultat så bolaget kan gå vidare. Sen håller jag tummarna för att man väljer att fortsätta att ha en relativt låg utdelning och istället satsar på att bygga på sin portfölj med nya fastigheter i bra regioner där man redan är aktiv och minskar spridningen på sina fastigheter något. Med rätt ledning tror jag Kungsleden kan bli ett riktigt bra stabilt bolag att ha i sin portfölj även i framtiden även om det kommer att krävas ett hårt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar