torsdag 16 augusti 2012

Analys av Castellum

Nästa bolag på tur är Castellum. Ett stor bolag som består av många mindre intressanta dotterbolag. Jag har använt mig av årsredovisningen för 2011 och Q2-rapporten för 2012. (Utförd 20120814)

Om bolaget:
Vad jag har hittat så tyder det mesta på att Castellum bildades 1993. Men jag har svårt att hitta fakta om bolaget så vet någon mer om det så får ni gärna lämna en kommentar med en liten sammanfattning om bolaget och dess historia.

Castellum AB är moderbolaget i en koncern som består av 6 dotterbolag där varje bolag har en specifik marknad som de fokusera på. Aspholmen Fastigheter AB (Örebro, Uppsala, Västerås), Briggen (Malmö, Lund, Helsingborg), Brostaden (Storstockholm), Corallen (Jönköping, Linköping, Växjö, Värnamo), Eklandia Fastigheter AB (Centrala, Norra och Östra Göteborg) och Harry Sjögren AB (Södra Storgöteborg, Borås, Halmstad, Allingsås).

Mina krav:
1. Stabilt företag med tillräcklig storlek. Resultat: Ja
Har haft svårt att hitta fakta om just Castellum. Men av det jag har hittat så verkar det som det bildades 1993 och börsnoterades 1997 och återfinns på Large Cap Norden.

2. Tillräcklig storlek på sin marknad. Resultat Ja
Castellum består av flera mindre aktörer på specifika marknader. Det totala fastighetsvärdet i bolagen uppgår till 34 miljarder.

3. Stabil vinst och intjäningstillväxt. Nja
Förlust 2008 och ett svagt 2009, men det finns förklaringar till det. Intjäningstillväxten ser helt okej ut.

4. Stabilt ROE. Nja
Strax över 6,5 % på snittet är inget att jubla över. Men det är framför allt förlusten 2008 och det svaga 2009 som påverkar.

5. Är ej beroende av yttre faktorer eller nya produkter. Ja
Är inte mer beroende än något annat fastighetsbolag av ytterfaktorer.

6. Stabil utdelning. Ja
Utdelning under hela 2000-talet och även en höjning varje år.

7. P/E. Ja
Jag räknar med att Castellum ska kunna göra en vinst på 6 SEK för 2012 och med ett aktiepris på 92 SEK så ger det ett P/E marginellt över 15.

8. Soliditet/Skuldsättning. Ja
Ett fem års snitt på över 35% och uppfyller där med kravet.

9. Bra ägarbild. Nej
Största ägaren står för ca 5%. Det är en svaghet i mina ögon.

10. Trovärdig företagsledning. Ja
Inget att anmärka på efter en snabbsökning.

Resultat: 7 Ja, 2 Nja, 1 Nej

Slutsats:
Castellum är ett enormt bolag med en storfastighetsportfölj i de olika bolagen. Jag gillar att deras dotterbolag jobbar på specifika marknader och bygger sina namn och bestånd stark där och att inte alla bolag härjar över hela Sverige. Detta leder till att som jag ser det bolagen känner sina marknader väl och kan investera i rätt fastigheter och projekt. Framför allt projekt i mindre orter tror jag kan få en bättre utveckling om bolagen känner den lokala marknaden väl.

Bolaget känns helt klart intressant med bra resultat och hyfsad direktavkastning. Ända rejäla plumpen i protokollet i mina ögon är att det inte finns någon lite större stabil storägare som kan slå näven i bordet om det skulle behövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar