fredag 10 augusti 2012

Analys av Klövern

Här kommer en analys av fastighetsbolaget Klövern baserat på mina krav. Jag har använt mig av årsredovisningen för 2011 samt Q2 rapporten för 2012. Jag tror dock inte att det är helt rättvisande då jag misstänker att förvärvet av Dagon inte riktigt är med räknat perfekt på alla plan. Så jag räknar med att få göra en ordentligt djupgående analys igen när årsredovisningen för 2012 kommer. (Utförd 20120807)

Om bolaget:
Klövern bildades 2002 och noterades på börsen i samband med detta.
Klövern mål att att äga, förvalta och hyra ut kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner.
Företaget har växt snabbt med många förvärv av fastigheter och framför allt med förvärvet av Dagon i början av året så växt Klövern snabbt och fick ett ägande sprit över lite större område än tidigare. Även om Dagons portfölj hade en stor del i Stockholmsregionen så växte Klövern med förvärvet framför allt i Öresundsregionen.

Mina krav:
1. Stabilt företag med tillräcklig storlek. Resultat: Ja
Företaget bildades som en avknoppning 2002 och har funnits i nästan exakt 10 år. Aktien är noterad på Mid Cap Norden.

2. Tillräcklig storlek på sin marknad. Resultat Ja
Klövern är i mina ögon ett stabilt bolag med en bra portfölj som har vuxit till sig ordentlig framför allt med förvärvet av Dagon.

3. Stabil vinst och intjäningstillväxt. Nja
Aldrig bra med en förlust framför allt inte så nära i tiden som 2008. Men det blir ändå ett Nja då det skedde under en tid som var extremt turbulent och många fastighetsbolag hade bekymmer under året med att visa gröna siffror. Efter en snabb genomläsning av årsredovisningen så verkar det som Klövern menar att framför allt sjunkande värde på fastigheterna i portföljen tyngde 2008 års resultat.

4. Stabilt ROE. Nja
Ett fem års snitt på 8,5% är helt okej med tanke på att 2008 tynger resultatet ganska mycket.

5. Är ej beroende av yttre faktorer eller nya produkter. Ja
Tycker inte man kan säga att Klövern är extremt beroende av ytterfaktorer. Men självklart påverkar räntor, väder konjunkturen alla fastighetsbolag. Dels påverkas kostnaderna men även möjligheten att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler.

6. Stabil utdelning. Ja
Har varit en stabil utdelning sen 2004.

7. P/E. Ja
Har räknat med ett pris på 25 SEK och en vinst för 2012 på 2,2 SEK vilket skulle ge ett P/E på 11,5. Jag har räknat försiktigt på vinsten då jag tycker det är svårt att veta hur förvärvet av Dagon kommer att påverka resultatet under 2012.

8. Soliditet/Skuldsättning. Ja
Soliditeten är helt okej. När det gäller fastighetsbolag vill jag gärna se över 35-40% men riktigt dit når inte Klövern men godkänt enligt mina krav är det.

9. Bra ägarbild. Ja
Flera ganska stora ägare. Jag hade gärna sett att någon av de större ägarna hade varit dubbelt så stora men jag tycker ändå att det är ett klart Ja här.

10. Trovärdig företagsledning. Ja
En snabbsökning på google gav inget negativt på första sidan i alla fall så ett Ja får det bli här också.

Resultat: 8 Ja, 2 Nja, 0 Nej

Slutsats:
Tycker det känns som att Klövern är ett stabilt bolag med en driven ledning som försöker få företaget att växa. Förvärvet av Dagon ser jag som ett klart bevis på detta. Det känns inte heller som det är omöjligt att det fortsätter att dyka upp nya fastigheter i portföljen under tidens gång och det finns nog också intresse av fler uppköp som jag tolkar vissa uttalanden även om det kanske inte är något som ligger i nära i tiden.

Utdelningen ser bra ut och även priset tycker jag är ganska lockande. Resultaten de senaste åren har sett stabila och bra ut om man undantar 2008 som var ett extremt år som jag skrev lite mer om i analysen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar